Scootmobiel aanvragen via pgb

Komt u in aanmerking voor zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u op 2 manieren hulp krijgen: in natura of via een speciaal persoonsgebonden budget (pgb). Als u hulp krijgt in natura dan krijgt u een scootmobiel toegewezen. U heeft vaak geen invloed op het model en de eigenschappen van de scootmobiel. Als de scootmobiel wordt vergoed vanuit de PGB dan krijgt u van de gemeente een vast bedrag waarmee u zelf iets kun kopen of huren. Dit geeft veel meer vrijheid. U kunt immers zelf bepalen wat voor model u kiest met welke actieradius en snelheid. 

  • Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunnen mensen die door een ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebben zelfstandig zorg inkopen.
  • Denk aan hulp in het huishouden maar ook voor de aanschaf of huur van een scootmobiel
  • Via de gemeente vraagt u een PGB aan uit de WMO
  • Wanneer de gemeente uw aanvraag goedkeurt kunt u zelf de zorg inkopen die u nodig hebt
  • Het alternatief is kiezen voor zorg in natura. Het nadeel is dat u dan een een scootmobiel krijgt toegewezen, en geen invloed hebt op het model en de eigenschappen die belangrijk zijn voor u

Zelf een scootmobiel kopen via de PGB

Het grote voordeel van de PGB is dat u een budget krijgt waarmee u zelf een goede scootmobiel kunt kopen. U bent dus niet afhankelijk van de gemeente die vaak standaard modellen met 3 wielen en een beperkte actieradius verstrekt. Met het budget kunt u dus zelf een scootmobiel kopen met het gewenste aantal wielen, en de gewenste actieradius en snelheid. 

Wat is het persoonsgebonden budget?

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een subsidie voor mensen die zorg nodig hebben. Mensen die in aanmerking komen voor een PGB ontvangen een bedrag waarmee zij zelf zorg in kunnen kopen.

Welke vormen van PGB zijn er?

U kunt een PGB aanvragen via de Wet langdurige zorg (Wlz), de WMO, de zorgverzekeringswet, en via de jeugdwet. Elke vorm kent weer een andere aanpak. Op deze pagina leest u meer informatie over de verschillende vormen, en hoe u deze kunt aanvragen.

Hoe vraag ik PGB via de WMO aan?

Het persoonsgebonden budget kunt u aanvragen bij de gemeente. Deze formulieren kunt u vinden op de website van de gemeente. Wanneer u alles volledig heeft ingevuld en de aanvraag heeft ingediend zal iemand van de gemeente weer contact met u opnemen. U hoort dan of u wel of niet in aanmerking komt, en hoeveel steun u krijgt.