Subsidie

Wilt u een scootmobiel aanschaffen, maar beschikt u niet over voldoende budget? Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden om toch mobiel te blijven. Op deze pagina treft u meer informatie over de verschillende subsidiemogelijkheden die er zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunt u gebruik maken van de WMO en de PGB. Hieronder treft u in het kort meer informatie. Als u doorklikt vind u meer uitgebreide informatie over de betreffende subsidievorm. 

Scootmobielen en de WMO

Uitgangspunt van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is, dat iedereen de kans verdient volwaardig deel te nemen aan de Nederlandse maatschappij. Deze wet is sinds 2007 van kracht en wordt door de lokale overheid (gemeente) ten uitvoer gebracht. Aangezien er enige vrijheid in beleid is, kunnen de specifieke regels per gemeente verschillen. Belangrijk is dat de WMO bedoeld is voor de ondersteuning van aanvragen van permanente aard. Mensen die tijdelijk een hulpmiddel nodig hebben, kunnen terecht bij hun zorgverzekeraar of bij de GGD.

Heeft u dus permanent een scootmobiel nodig, dan kunt u deze middels de WMO in bruikleen van de gemeente krijgen. Het nadeel is wel, dat u op deze manier minder zeggenschap heeft over de keuze van het scootmobiel. Er wordt uiteraard rekening gehouden met uw specifieke klachten, maar de kans bestaat dat u met een gebruikt of minder luxe model genoegen moet nemen. In sommige gevallen moet u ook een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze bijdrage is onder andere afhankelijk van het inkomen van uw huishouden, uw leeftijd en de gemeente waar u woont. Als u snel wilt berekenen wat uw eigen bijdragen wordt, kunt u het beste de rekenmodule van het CAK raadplegen.

Het persoonsgebonden budget (PGB)

Als u meer vrijheid in de keuze voor een scootmobiel wilt hebben, kunt u er ook voor kiezen gebruik te maken van een persoonsgebonden budget (PGB) in de WMO. Het voordeel hiervan is dat u het geld zelf in handen krijgt en u dus zelf kunt kiezen welk scootmobiel u wilt aanschaffen. De hoogte van het bedrag wordt door de gemeente vastgesteld aan de hand van een checklist. Als u de PGB gebruikt, betekent dit wel dat u zelf goede afspraken moet maken met de leverancier betreffende garantie en onderhoud. Daarnaast moet u het uitgegeven bedrag aan de gemeente verantwoorden. Veel gemeentes vragen tegenwoordig om, naast een aankoopfactoor, een service- en onderhoudscontract van 5 jaar.