Scootmobiel ongelukken

Het grote succes van scootmobielen lijkt een schaduwzijde te kennen. Meer en meer lezen we immers in de krant van ongevallen met senioren die een ongeval hebben met hun scootmobiel. Meestal worden ze aangereden door een fiets, auto of vrachtwagen met zware kwetsuren als gevolg. Enkele ongevallen zijn het gevolg van de bestuurder van de scootmobiel die een verkeerd manoeuvre maakt. Dit is niet zo verwonderlijk want de bestuurders van scootmobielen zijn meestal mensen op leeftijd.

Groeiend succes van scootmobielen

De statistieken lijken ons vermoeden dat er meer ongevallen met scootmobielen zijn te bevestigen. Volgens een officieel Nederlands onderzoek is het aantal ongelukken verdubbeld in vijf jaar tijd en blijft het aantal stijgen. De verklaring hiervoor moet gezocht worden in de vergrijzing van de bevolking en het groeiend succes van scootmobielen. Opvallend is ook dat er iets meer vrouwen betrokken zijn in een ongeval dan mannen. Dit kan dan weer verklaard worden doordat vrouwen langer leven waardoor er meer oudere vrouwen zijn dan mannen (eerder dan het cliché dat vrouwen slechtere bestuurders zijn).

Roekeloos rijgedrag

De vraag is of er iets kan gedaan worden om het aantal ongevallen met scootmobielen te verminderen. Is er meer bewustwording nodig bij het grote publiek om voorzichtiger te zijn wanneer ze een scootmobiel naderen? Het is immers zo dat er soms te snel en agressief wordt gereden waardoor zwakkere weggebruikers soms slachtoffer zijn van roekeloos rijgedrag van auto’s. Of is er anderzijds meer onderricht en controle nodig met betrekking tot de bestuurders van de scootmobielen (letten op de verkeersregels)? Moet het mogelijk zijn voor iedereen ongeacht zijn fysieke en mentale situatie om een scootmobiel te besturen?

Bewustwording en preventie

Alhoewel het zeker zo is dat er meer hoffelijk kan gereden worden in het verkeer, is het zeker ook nodig om senioren bewust te maken van gevaren en risico’s. Daarom worden er vaak veiligheidsbeurzen voor senioren georganiseerd die bejaarden informeren over valpreventie en veiligheid. Met een scootmobiel kun je al eens botsen zonder er af te vallen. Het is dan zaak dat de bestuurder niet in paniek raakt. Door de bestuurder voor te bereiden op moeilijke situaties kunnen ongelukken voorkomen worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een cursus.

Conclusie en samenvatting

Scootmobielen zijn handige voertuigen en bieden een oplossing voor mensen die slecht te been zijn. Ze zijn immers heel makkelijk te hanteren. Om ongelukken te voorkomen is het nodig dat de bestuurder blijvend uit zijn doppen kijkt. Indien de bestuurder concentratiemoeilijkheden heeft, of cognitief niet in staat is complexe situaties snel te verwerken, moet overwogen worden om de openbare weg niet te betreden. Anderzijds is het zeker ook zo dat de andere weggebruikers rekening moeten houden met scootmobielen en hun de tijd gunnen om hun traject af te leggen.